Nime Reino nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Reino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reino 210 mehel. Reino on populaarsuselt 470. mehenimi.

Vanim Reino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Reino on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Reino vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,47.

Kõige rohkem on eesnimega Reino sündinuid juulis, kokku 25.