Nime Reino nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Reino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reino 214 mehel. Reino on populaarsuselt 462. mehenimi.

Vanim Reino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reino on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Reino vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,70.

Kõige rohkem on eesnimega Reino sündinuid juulis, kokku 26.