Nime Reio nimepäev on 12. märts.

Eesnime Reio statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reio 305 mehel. Reio on populaarsuselt 384. mehenimi.

Vanim Reio on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reio on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Reio vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,05.

Kõige rohkem on eesnimega Reio sündinuid märtsis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Reio Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,74.