Nime Rena nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Rena statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rena 84 naisel. Rena on populaarsuselt 885. naisenimi.

Vanim Rena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Rena on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Rena vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,38.

Kõige rohkem on eesnimega Rena sündinuid aprillis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Rena Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,54.