Nime Renate nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Renate statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Renate 233 naisel. Renate on populaarsuselt 508. naisenimi.

Vanim Renate on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Renate on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Renate vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,44.

Kõige rohkem on eesnimega Renate sündinuid novembris, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Renate Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,39.