Nime Renate nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Renate statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Renate 228 naisel. Renate on populaarsuselt 512. naisenimi.

Vanim Renate on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Renate on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Renate vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,75.

Kõige rohkem on eesnimega Renate sündinuid novembris, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Renate Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,53.