Nime Rene nimepäev on 23. jaanuar.

Eesnime Rene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rene 1422 mehel ja 24 naisel. Rene on populaarsuselt 120. mehenimi ja 1692. naisenimi.

Vanim Rene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rene on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Rene vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,01.

Kõige rohkem on eesnimega Rene sündinuid augustis, kokku 138.

Kõige populaarsem on eesnimi Rene Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,47.