Nime Rene nimepäev on 23. jaanuar.

Eesnime Rene statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rene 1426 mehel ja 24 naisel. Rene on populaarsuselt 123. mehenimi ja 1687. naisenimi.

Vanim Rene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rene on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Rene vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,45.

Kõige rohkem on eesnimega Rene sündinuid augustis, kokku 138.

Kõige populaarsem on eesnimi Rene Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,06.