Nime Richard nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Richard statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Richard 1007 mehel. Richard on populaarsuselt 167. mehenimi.

Vanim Richard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Richard on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Richard vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,10.

Kõige rohkem on eesnimega Richard sündinuid märtsis, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Richard Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,42.