Nime Richard nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Richard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Richard 1015 mehel. Richard on populaarsuselt 167. mehenimi.

Vanim Richard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Richard on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Richard vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,27.

Kõige rohkem on eesnimega Richard sündinuid märtsis, kokku 98.

Kõige populaarsem on eesnimi Richard Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,52.