Nime Riho nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Riho statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riho 1660 mehel. Riho on populaarsuselt 101. mehenimi.

Vanim Riho on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Riho on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Riho vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,97.

Kõige rohkem on eesnimega Riho sündinuid mais, kokku 171.

Kõige populaarsem on eesnimi Riho Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,56.