Nime Riho nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Riho statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riho 1642 mehel. Riho on populaarsuselt 104. mehenimi.

Vanim Riho on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Riho on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Riho vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,23.

Kõige rohkem on eesnimega Riho sündinuid mais, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Riho Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,63.