Nime Riin nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Riin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riin 403 naisel. Riin on populaarsuselt 373. naisenimi.

Vanim Riin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Riin on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Riin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,99.

Kõige rohkem on eesnimega Riin sündinuid mais, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Riin Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,82.