Nime Riina nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Riina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riina 3381 naisel. Riina on populaarsuselt 30. naisenimi.

Vanim Riina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Riina on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Riina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 57,43.

Kõige rohkem on eesnimega Riina sündinuid märtsis, kokku 309.

Kõige populaarsem on eesnimi Riina Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,62.