Nime Riina nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Riina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riina 3330 naisel. Riina on populaarsuselt 29. naisenimi.

Vanim Riina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Riina on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Riina vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 56,90.

Kõige rohkem on eesnimega Riina sündinuid märtsis, kokku 304.

Kõige populaarsem on eesnimi Riina Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43,81.