Nime Riine nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Riine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riine 55 naisel. Riine on populaarsuselt 1098. naisenimi.

Vanim Riine on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Riine on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Riine vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,73.

Kõige rohkem on eesnimega Riine sündinuid mais, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Riine Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.