Nime Riine nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Riine statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riine 56 naisel. Riine on populaarsuselt 1087. naisenimi.

Vanim Riine on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Riine on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Riine vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,76.

Kõige rohkem on eesnimega Riine sündinuid mais, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Riine Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,54.