Nime Riivo nimepäev on 25. oktoober.

Eesnime Riivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riivo 311 mehel. Riivo on populaarsuselt 381. mehenimi.

Vanim Riivo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Riivo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Riivo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,46.

Kõige rohkem on eesnimega Riivo sündinuid märtsis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Riivo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,27.