Nime Riivo nimepäev on 25. oktoober.

Eesnime Riivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riivo 315 mehel. Riivo on populaarsuselt 368. mehenimi.

Vanim Riivo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Riivo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Riivo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,13.

Kõige rohkem on eesnimega Riivo sündinuid märtsis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Riivo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.