Nime Riko nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Riko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riko 318 mehel. Riko on populaarsuselt 375. mehenimi.

Vanim Riko on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Riko on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Riko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,04.

Kõige rohkem on eesnimega Riko sündinuid mais, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Riko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,18.