Nime Riko nimepäev on 7. veebruar.

Eesnime Riko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riko 313 mehel. Riko on populaarsuselt 372. mehenimi.

Vanim Riko on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Riko on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Riko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,04.

Kõige rohkem on eesnimega Riko sündinuid mais, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Riko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,88.