Nime Rinaldo nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Rinaldo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rinaldo 61 mehel. Rinaldo on populaarsuselt 863. mehenimi.

Vanim Rinaldo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Rinaldo on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Rinaldo vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,32.

Kõige rohkem on eesnimega Rinaldo sündinuid mais, kokku 8.