Nime Rinaldo nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Rinaldo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rinaldo 59 mehel. Rinaldo on populaarsuselt 879. mehenimi.

Vanim Rinaldo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Rinaldo on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Rinaldo vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,38.

Kõige rohkem on eesnimega Rinaldo sündinuid mais, kokku 8.