Nime Riste nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Riste statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Riste 25 naisel. Riste on populaarsuselt 1656. naisenimi.

Vanim Riste on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Riste on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Riste vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.

Kõige rohkem on eesnimega Riste sündinuid mais, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Riste Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.