Nime Risto nimepäev on 13. november.

Eesnime Risto statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Risto 1417 mehel. Risto on populaarsuselt 123. mehenimi.

Vanim Risto on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Risto on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Risto vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,23.

Kõige rohkem on eesnimega Risto sündinuid mais, kokku 132.

Kõige populaarsem on eesnimi Risto Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,74.