Nime Risto nimepäev on 13. november.

Eesnime Risto statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Risto 1419 mehel. Risto on populaarsuselt 125. mehenimi.

Vanim Risto on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Risto on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Risto vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,83.

Kõige rohkem on eesnimega Risto sündinuid mais, kokku 132.

Kõige populaarsem on eesnimi Risto Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,94.