Nime Rita nimepäev on 18. veebruar.

Eesnime Rita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rita 1546 naisel. Rita on populaarsuselt 110. naisenimi.

Vanim Rita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rita on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Rita vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,87.

Kõige rohkem on eesnimega Rita sündinuid juunis, kokku 144.

Kõige populaarsem on eesnimi Rita Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.