Nime Rita nimepäev on 18. veebruar.

Eesnime Rita statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rita 1557 naisel. Rita on populaarsuselt 115. naisenimi.

Vanim Rita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rita on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Rita vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,49.

Kõige rohkem on eesnimega Rita sündinuid juunis, kokku 144.

Kõige populaarsem on eesnimi Rita Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.