Nime Robert nimepäev on 7. juuni.

Eesnime Robert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Robert 2507 mehel. Robert on populaarsuselt 59. mehenimi.

Vanim Robert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Robert on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Robert vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,80.

Kõige rohkem on eesnimega Robert sündinuid juunis, kokku 251.

Kõige populaarsem on eesnimi Robert Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,36.