Nime Robi nimepäev on 7. juuni.

Eesnime Robi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Robi 122 mehel. Robi on populaarsuselt 612. mehenimi.

Vanim Robi on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Robi on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Robi vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,95.

Kõige rohkem on eesnimega Robi sündinuid juunis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Robi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,60.