Eesnime Robin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Robin 1954 mehel ja 11 naisel. Robin on populaarsuselt 89. mehenimi ja 2667. naisenimi.

Vanim Robin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Robin on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Robin vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 54,63.

Kõige rohkem on eesnimega Robin sündinuid septembris, kokku 201.

Kõige populaarsem on eesnimi Robin Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,35.