Nime Roland nimepäev on 30. juuli.

Eesnime Roland statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roland 1102 mehel. Roland on populaarsuselt 156. mehenimi.

Vanim Roland on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roland on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Roland vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,85.

Kõige rohkem on eesnimega Roland sündinuid juunis, kokku 103.

Kõige populaarsem on eesnimi Roland Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,84.