Nime Rolf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Rolf statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rolf 46 mehel. Rolf on populaarsuselt 993. mehenimi.

Vanim Rolf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rolf on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Rolf vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,80.

Kõige rohkem on eesnimega Rolf sündinuid detsembris, kokku 10.