Nime Roman nimepäev on 28. mai.

Eesnime Roman statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roman 4346 mehel. Roman on populaarsuselt 17. mehenimi.

Vanim Roman on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roman on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Roman vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,13.

Kõige rohkem on eesnimega Roman sündinuid mais, kokku 413.

Kõige populaarsem on eesnimi Roman Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 64,98.