Nime Roman nimepäev on 28. mai.

Eesnime Roman statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roman 4784 mehel ja alla viiel naisel. Roman on populaarsuselt 13. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Roman on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roman on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Roman vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 76,93.

Kõige rohkem on eesnimega Roman sündinuid mais, kokku 448.

Kõige populaarsem on eesnimi Roman Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 66,17.