Nime Roman nimepäev on 28. mai.

Eesnime Roman statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roman 4684 mehel ja alla viiel naisel. Roman on populaarsuselt 14. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Roman on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roman on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Roman vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 76,38.

Kõige rohkem on eesnimega Roman sündinuid mais, kokku 437.

Kõige populaarsem on eesnimi Roman Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,38.