Nime Ronald nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Ronald statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ronald 239 mehel. Ronald on populaarsuselt 438. mehenimi.

Vanim Ronald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ronald on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Ronald vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,42.

Kõige rohkem on eesnimega Ronald sündinuid augustis, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Ronald Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.