Nime Ronald nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Ronald statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ronald 238 mehel. Ronald on populaarsuselt 437. mehenimi.

Vanim Ronald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ronald on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Ronald vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,92.

Kõige rohkem on eesnimega Ronald sündinuid augustis, kokku 28.