Nime Roomet nimepäev on 28. mai.

Eesnime Roomet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roomet 139 mehel. Roomet on populaarsuselt 582. mehenimi.

Vanim Roomet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roomet on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Roomet vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,14.

Kõige rohkem on eesnimega Roomet sündinuid jaanuaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Roomet Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,80.