Nime Roosi nimepäev on 4. mai.

Eesnime Roosi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roosi 308 naisel. Roosi on populaarsuselt 429. naisenimi.

Vanim Roosi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roosi on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Roosi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,21.

Kõige rohkem on eesnimega Roosi sündinuid veebruaris, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Roosi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,23.