Nime Roosi nimepäev on 4. mai.

Eesnime Roosi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Roosi 291 naisel. Roosi on populaarsuselt 439. naisenimi.

Vanim Roosi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Roosi on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Roosi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,74.

Kõige rohkem on eesnimega Roosi sündinuid veebruaris, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Roosi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,50.