Nime Rosalie nimepäev on 4. mai.

Eesnime Rosalie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rosalie 27 naisel. Rosalie on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Rosalie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rosalie on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Rosalie vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Rosalie sündinuid juunis, kokku 5.