Nime Rosalie nimepäev on 4. mai.

Eesnime Rosalie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rosalie 27 naisel. Rosalie on populaarsuselt 1579. naisenimi.

Vanim Rosalie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rosalie on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Rosalie vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,94.

Kõige rohkem on eesnimega Rosalie sündinuid septembris, kokku 6.