Nime Rudolf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Rudolf statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rudolf 421 mehel. Rudolf on populaarsuselt 323. mehenimi.

Vanim Rudolf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rudolf on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,74.

Kõige rohkem on eesnimega Rudolf sündinuid jaanuaris, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.