Nime Rudolf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Rudolf statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rudolf 426 mehel. Rudolf on populaarsuselt 314. mehenimi.

Vanim Rudolf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rudolf on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,80.

Kõige rohkem on eesnimega Rudolf sündinuid jaanuaris, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.