Nime Ruta nimepäev on 17. märts.

Eesnime Ruta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ruta 150 naisel. Ruta on populaarsuselt 654. naisenimi.

Vanim Ruta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ruta on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Ruta vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,78.

Kõige rohkem on eesnimega Ruta sündinuid augustis, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Ruta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.