Nime Ruth nimepäev on 4. jaanuar.

Eesnime Ruth statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ruth 968 naisel. Ruth on populaarsuselt 203. naisenimi.

Vanim Ruth on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Ruth on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Ruth vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,54.

Kõige rohkem on eesnimega Ruth sündinuid märtsis, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Ruth Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.