Nime Ruth nimepäev on 4. jaanuar.

Eesnime Ruth statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ruth 959 naisel. Ruth on populaarsuselt 198. naisenimi.

Vanim Ruth on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Ruth on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Ruth vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,93.

Kõige rohkem on eesnimega Ruth sündinuid märtsis, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Ruth Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.