Nime Rutt nimepäev on 4. jaanuar.

Eesnime Rutt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rutt 307 naisel. Rutt on populaarsuselt 431. naisenimi.

Vanim Rutt on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Rutt on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Rutt vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,24.

Kõige rohkem on eesnimega Rutt sündinuid juulis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Rutt Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,39.