Nime Ruudi nimepäev on 7. märts.

Eesnime Ruudi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ruudi 221 mehel. Ruudi on populaarsuselt 457. mehenimi.

Vanim Ruudi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ruudi on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Ruudi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,61.

Kõige rohkem on eesnimega Ruudi sündinuid märtsis, kokku 26.