Nime Ruudi nimepäev on 7. märts.

Eesnime Ruudi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ruudi 208 mehel. Ruudi on populaarsuselt 471. mehenimi.

Vanim Ruudi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ruudi on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Ruudi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,24.

Kõige rohkem on eesnimega Ruudi sündinuid septembris, kokku 23.