Eesnime Rainis statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rainis 350 mehel. Rainis on populaarsuselt 337. mehenimi.

Vanim Rainis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Rainis on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Rainis vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,57.

Kõige rohkem on eesnimega Rainis sündinuid juulis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Rainis Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,40.