Eesnime Rainis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rainis 351 mehel. Rainis on populaarsuselt 349. mehenimi.

Vanim Rainis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Rainis on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Rainis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,56.

Kõige rohkem on eesnimega Rainis sündinuid juulis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Rainis Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,31.