Eesnime Revo statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Revo 184 mehel. Revo on populaarsuselt 478. mehenimi.

Vanim Revo on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Revo on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Revo vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Kõige rohkem on eesnimega Revo sündinuid augustis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Revo Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,66.