Eesnime Rosanna statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rosanna 266 naisel. Rosanna on populaarsuselt 443. naisenimi.

Vanim Rosanna on vanuserühmas 25–29, noorim vanuserühmas 0–4.

Rosanna on keskmiselt 5 aasta vanune (mediaanvanus on 4).

Kõige populaarsem on eesnimi Rosanna vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,07.

Kõige rohkem on eesnimega Rosanna sündinuid oktoobris, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Rosanna Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,87.