Nime Rudolf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Rudolf statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rudolf 436 mehel. Rudolf on populaarsuselt 291. mehenimi.

Vanim Rudolf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rudolf on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,78.

Kõige rohkem on eesnimega Rudolf sündinuid jaanuaris, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Rudolf Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,31.