Nime Säde nimepäev on 2. veebruar.

Eesnime Säde statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Säde 282 naisel. Säde on populaarsuselt 449. naisenimi.

Vanim Säde on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Säde on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Säde vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,39.

Kõige rohkem on eesnimega Säde sündinuid septembris, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Säde Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,50.