Nime Saale nimepäev on 4. mai.

Eesnime Saale statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saale 73 naisel. Saale on populaarsuselt 955. naisenimi.

Vanim Saale on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Saale on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Saale vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,25.

Kõige rohkem on eesnimega Saale sündinuid veebruaris, kokku 10.