Nime Saale nimepäev on 4. mai.

Eesnime Saale statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saale 72 naisel. Saale on populaarsuselt 966. naisenimi.

Vanim Saale on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Saale on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Saale vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,08.

Kõige rohkem on eesnimega Saale sündinuid veebruaris, kokku 10.