Nime Saamuel nimepäev on 17. august.

Eesnime Saamuel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saamuel 74 mehel. Saamuel on populaarsuselt 796. mehenimi.

Vanim Saamuel on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Saamuel on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Saamuel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Saamuel sündinuid juulis, kokku 9.