Nime Saamuel nimepäev on 17. august.

Eesnime Saamuel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saamuel 73 mehel. Saamuel on populaarsuselt 796. mehenimi.

Vanim Saamuel on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Saamuel on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Saamuel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,14.

Kõige rohkem on eesnimega Saamuel sündinuid juulis, kokku 9.