Nime Saara nimepäev on 19. juuli.

Eesnime Saara statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saara 458 naisel. Saara on populaarsuselt 348. naisenimi.

Vanim Saara on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Saara on keskmiselt 7 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Saara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,00.

Kõige rohkem on eesnimega Saara sündinuid septembris, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Saara Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,37.