Nime Saara nimepäev on 19. juuli.

Eesnime Saara statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saara 502 naisel. Saara on populaarsuselt 325. naisenimi.

Vanim Saara on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Saara on keskmiselt 8 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Saara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,26.

Kõige rohkem on eesnimega Saara sündinuid mais, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Saara Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.