Nime Saima nimepäev on 10. juuli.

Eesnime Saima statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saima 501 naisel. Saima on populaarsuselt 326. naisenimi.

Vanim Saima on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Saima on keskmiselt 76 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Saima vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,04.

Kõige rohkem on eesnimega Saima sündinuid jaanuaris, kokku 54.

Kõige populaarsem on eesnimi Saima Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,05.