Nime Saima nimepäev on 10. juuli.

Eesnime Saima statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saima 527 naisel. Saima on populaarsuselt 315. naisenimi.

Vanim Saima on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Saima on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Saima vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,18.

Kõige rohkem on eesnimega Saima sündinuid jaanuaris, kokku 56.

Kõige populaarsem on eesnimi Saima Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,44.