Nime Saimi nimepäev on 10. juuli.

Eesnime Saimi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saimi 20 naisel. Saimi on populaarsuselt 1885. naisenimi.

Vanim Saimi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 50–54.

Saimi on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Saimi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,63.