Nime Saimi nimepäev on 10. juuli.

Eesnime Saimi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Saimi 21 naisel. Saimi on populaarsuselt 1826. naisenimi.

Vanim Saimi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Saimi on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Saimi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,94.