Nime Sale nimepäev on 4. mai.

Eesnime Sale statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sale 43 naisel. Sale on populaarsuselt 1257. naisenimi.

Vanim Sale on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Sale on keskmiselt 76 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Sale vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,13.

Kõige rohkem on eesnimega Sale sündinuid augustis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Sale Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,14.