Nime Salme nimepäev on 5. august.

Eesnime Salme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Salme 506 naisel. Salme on populaarsuselt 323. naisenimi.

Vanim Salme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Salme on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Salme vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,35.

Kõige rohkem on eesnimega Salme sündinuid oktoobris, kokku 56.

Kõige populaarsem on eesnimi Salme Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,35.