Nime Sander nimepäev on 11. september.

Eesnime Sander statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sander 3400 mehel. Sander on populaarsuselt 33. mehenimi.

Vanim Sander on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Sander on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Sander vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,77.

Kõige rohkem on eesnimega Sander sündinuid märtsis, kokku 316.

Kõige populaarsem on eesnimi Sander Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 46,10.