Nime Sander nimepäev on 11. september.

Eesnime Sander statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sander 3332 mehel. Sander on populaarsuselt 34. mehenimi.

Vanim Sander on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Sander on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Sander vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 83,03.

Kõige rohkem on eesnimega Sander sündinuid märtsis, kokku 305.

Kõige populaarsem on eesnimi Sander Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,35.