Nime Sander nimepäev on 11. september.

Eesnime Sander statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sander 3424 mehel. Sander on populaarsuselt 32. mehenimi.

Vanim Sander on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Sander on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Sander vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 70,08.

Kõige rohkem on eesnimega Sander sündinuid märtsis, kokku 319.

Kõige populaarsem on eesnimi Sander Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 46,10.