Nime Sandra nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Sandra statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sandra 2432 naisel. Sandra on populaarsuselt 60. naisenimi.

Vanim Sandra on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Sandra on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Sandra vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,19.

Kõige rohkem on eesnimega Sandra sündinuid juulis, kokku 240.

Kõige populaarsem on eesnimi Sandra Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,88.