Nime Sandra nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Sandra statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sandra 2461 naisel. Sandra on populaarsuselt 61. naisenimi.

Vanim Sandra on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Sandra on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Sandra vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,15.

Kõige rohkem on eesnimega Sandra sündinuid juulis, kokku 242.

Kõige populaarsem on eesnimi Sandra Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,47.