Nime Sanna nimepäev on 11. august.

Eesnime Sanna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sanna 105 naisel. Sanna on populaarsuselt 780. naisenimi.

Vanim Sanna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sanna on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Sanna vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,55.

Kõige rohkem on eesnimega Sanna sündinuid veebruaris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Sanna Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,31.