Nime Sass nimepäev on 11. september.

Eesnime Sass statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sass 35 mehel. Sass on populaarsuselt 1131. mehenimi.

Vanim Sass on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Sass on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Sass vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,71.

Kõige rohkem on eesnimega Sass sündinuid aprillis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Sass Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.