Nime Sass nimepäev on 11. september.

Eesnime Sass statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sass 35 mehel. Sass on populaarsuselt 1120. mehenimi.

Vanim Sass on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sass on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Sass vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,60.

Kõige rohkem on eesnimega Sass sündinuid aprillis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Sass Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.