Nime Selma nimepäev on 5. detsember.

Eesnime Selma statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Selma 155 naisel. Selma on populaarsuselt 643. naisenimi.

Vanim Selma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Selma on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Selma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,67.

Kõige rohkem on eesnimega Selma sündinuid septembris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Selma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.