Nime Selma nimepäev on 5. detsember.

Eesnime Selma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Selma 173 naisel. Selma on populaarsuselt 603. naisenimi.

Vanim Selma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Selma on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 85).

Kõige populaarsem on eesnimi Selma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,37.

Kõige rohkem on eesnimega Selma sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Selma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.