Nime Senni nimepäev on 23. detsember.

Eesnime Senni statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Senni 42 naisel. Senni on populaarsuselt 1280. naisenimi.

Vanim Senni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Senni on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Senni vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,91.

Kõige rohkem on eesnimega Senni sündinuid juulis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Senni Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,54.