Nime Senni nimepäev on 23. detsember.

Eesnime Senni statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Senni 44 naisel. Senni on populaarsuselt 1240. naisenimi.

Vanim Senni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Senni on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Senni vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,04.

Kõige rohkem on eesnimega Senni sündinuid oktoobris, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Senni Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,53.