Nime Senta nimepäev on 23. juuli.

Eesnime Senta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Senta 38 naisel. Senta on populaarsuselt 1347. naisenimi.

Vanim Senta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Senta on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Senta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Senta sündinuid septembris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Senta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,73.